เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด พร้อมตัวแทนคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผกก.ตชด.๑๓
เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมานิตย์ พรหมอยู่ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรจำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ได้เดินทางมาทำธุระกรรมการเงิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด โดยมี พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด ให้การต้อนรับ