เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด
เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ด.ต.ประชาธิปัตย์  พึ่งหวาน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๓ ณ วัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
พร้อมเป็นตัวแทนมอบเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด สวัสดิการสมาชิก เสียชีวิต ๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นตัวแทนมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงเคราะห์ศพ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต