เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผจก.สอ.ตชด.๑๓ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัว พ.ต.อ.ศุภิฎพงศ์ ภักดิ์จรุง