เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สหกรณ์ ตชด.13 นำโดย ร.ต.ท.ดรุณ บุญมี รองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สอ.กก.ตชด.13 ,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผู้จัดการ สอ.กก.ตชด.13 ,ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงค์ รองผู้จัดการฯ , คณะกรรมการ รวม 8 นาย ดำเนินการจัดการประชุมหารือว่าด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สอ.กก.ตชด13 ประจำปี 2566