เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด
เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ด.ต.ประชาธิปัตย์  พึ่งหวาน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๓ ณ วัดห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
พร้อมเป็นตัวแทนมอบเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด สวัสดิการสมาชิก เสียชีวิต ๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นตัวแทนมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงเคราะห์ศพ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัว ร.ต.ท.บุญลือ ช่อเหมือน
เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผจก.สอ.ตชด.๑๓ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัว พ.ต.อ.ศุภิฎพงศ์ ภักดิ์จรุง

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๖๒ พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ต.สุราษ พินสุบิน